Terminal/Gods

TransLogic A/S tilbyder fra moderne lager faciliteter; terminal og godshåndtering.

Vi kan ved godsmodtagelse veje, måle og kontrollere indgående gods og gøre det klart til videre transport.

Læsning/losning af:

  • Sø Containere
  • Eksport biler
  • Distributions biler
  • Varevogne

Godshåndtering:

  • Opmærkning og sortering af gods
  • Pakkeri og Emballage
  • Wrap og Filmning af paller
  • Mål og vægt beregning.